Υπηρεσίες Ανακύκλωσης

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των άδειων δοχείων γραφίτη και μελάνης η Cartridge World ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς και την Ελληνική νομοθεσία  εξέδωσε τις  άδειες Συλλογής και μεταφοράς για όλη την Ελληνική επικράτεια για τους ακόλουθους Ευρωπαϊκούς Κωδικούς Αποβλήτων (ΕΚΑ):

 • 08 03 12*  απόβλητα µελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 08 03 14*  λάσπες µελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 08 03 17*  απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 16 02 15*  επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισµό
 • 08 03 18  απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σηµείο 08 03 17
 • 16 02 16  συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισµό

Οι κωδικοί ΕΚΑ με αστερίσκο αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα, δηλαδή τα άδεια cartridges που έχουν υπολείμματα γραφίτη ή μελάνης. Ο χαρακτηρισμός της επικινδυνότητας αφορά την μεταφορά των cartridges καθώς όλα τα χρησιμοποιημένα cartridges έχουν απολέσει την ταινία σφράγισής τους καθώς και την αεροστεγή συσκευασία τους. Ο κίνδυνος για την ενδεχόμενη διασπορά γραφίτη και μελάνης  καθιστά τα εν λόγω δοχεία επικίνδυνα.

Οι κωδικοί ΕΚΑ χωρίς αστερίσκο αφορούν τα μη επικίνδυνα απόβλητα, δηλαδή τα άδεια cartridges που δεν έχουν υπολείμματα γραφίτη ή μελάνης. Αυτά είναι όλα τα υπόλοιπα αναλώσιμα ενός εκτυπωτικού συστήματος όπως:

 • FUSER KIT (Φούρνος)
 • TRANSFARE BELT ( Ιμάντας μεταφοράς)
 • DRUM UNIT (Φωτοαγωγός σωλήνας)
 • WIPER – DOCTOR BLADES (λεπίδες καθαρισμού)
 • CORONA WIRE (σύστημα ηλεκτρικής φόρτισης )

Η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς, τόσο των Επικινδύνων Αποβλήτων όσο και των μη επικινδύνων, ενσωματώθηκε στη διαδικασία της προετοιμασίας ολοκληρώνοντας τις υπηρεσίες μας.

Η ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τους νόμους διαχείριση των αποβλήτων σας με κωδικούς ΕΚΑ 08 03 12*   08 03 14*   08 03 17*   16 02 15*  κοστίζει  800 € / τόνο .

Η παραπάνω χρέωση αφορά την διαδικασία:

 1. Συλλογή από το χώρο σας.
 2. Μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας.
 3. Έκδοση τριπλότυπου αναγνώρισης επικίνδυνων Αποβλήτων.
 4. Απορρύπανση των άδειων cartridges από το γραφίτη.
 5.  Έκδοση νέου τριπλότυπου αναγνώρισης επικίνδυνων Αποβλήτων από εμάς προς ειδικά αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης του γραφίτη και ολοκλήρωση – κλείσιμο του φακέλου της εν λόγω Συλλογής και Μεταφοράς.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3316366 η στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες.