ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους

Α) Στις περιπτώσεις που έγινε αποστολή λανθασμένου προϊόντος ή προϊόντος κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος παραγγελίας, λάθος τιμολόγηση, λάθος αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και
Β) Στις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν που αγοράσατε δεν λειτούργησε ως έπρεπε (αστοχία ποσοτική η ποιοτική) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος των 90 ημερών της Cartridge World .

Γ) Όσον αφορά προϊόντα τρίτων (εκτυπωτές και πολυμηχανήματα, γνήσια αναλώσιμα, gadgets κλπ) αυτά καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων είτε από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή αντικατάσταση θα γίνονται μετά από επικοινωνία του πελάτη με τον  κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Δ) Ο πελάτης έχει την επιλογή να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος. Επίσης έχει το δικαίωμα αφού παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 20 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε η Cartridge World Greece AE δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της Cartridge World Greece AE.

Στις περιπτώσεις Α & Β η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1 επικοινωνήσετε πριν την επιστροφή  με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Cartridge World Greece AE

2 το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

Μεταφορικά:

Στις περιπτώσεις προϊόντων από τις πιο πάνω παραγράφους Α & Β μπορείτε να φέρετε/στείλετε το προϊόν στα κεντρικά της Cartridge World Greece AE , Στουρνάρη 16, Αθήνα 106 83, με  δωρεάν μεταφορικά.

Στην περίπτωση Δ μπορείτε να το αλλάξετε μέσα σε 20 ημέρες (με την πλήρη συσκευασία του), αναλαμβάνοντας το κόστος της μεταφοράς του στα κεντρικά της Cartridge World Greece AE , Στουρνάρη 16, Αθήνα 106 83