Φροντίδα μελανοδοχείων

Τα περισσότερα μελανοδοχεία μπορούν να γεμιστούν πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διάρκεια ζωής του μελανοδοχείου μπορεί να παραταθεί σχεδόν στο διπλάσιο του αναμενόμενου ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες συντήρησης του μελανοδοχείου.