Αφορά τις περιοχές Γαλατσίου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Δάφνης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Χριστόδουλο Καλόγηρο,

Τηλ: 210 6817060
e-mail: chris@cartridgeworld.gr